lørdag 5. september 2009

Logodesign - Just For You

De siste oppdragene har vært å designe Logo for forskjellige forumer og bedrifter. Det å lage en Logo er ikke bare bare.

Valg av symbol, skrift og farge er ikke tilfeldig: En logo kan utformes på mange måter. Noen velger kun navnet til bedriften, andre igjen ønsker et symbol knyttet til navnet. Symbolbruk, skrifttype og farger er ikke tilfeldig valgt, det avhenger av hvem du er, og hva du ønsker å bli oppfattet som.

Ofte får vi noen "yndlings fonter" det er da viktig å ikke gjenbruke disse fontene for mye, for i en firma profil er logoen det viktigste elementet. En gjennomtenkt og helhetlig firma profil gir kundens firma et seriøst preg. Ha kunden i bakhode og deres mål og visjon.

Derfor tenkte jeg og referere litt til hva er Logodesign?
Logoen har stor betydning for hvordan ditt firma blir oppfattet av potensielle og eksisterende kunder i markedet. En logo er et unikt merke når den designes spesielt for ditt firma, ditt produkt eller din service. Logoens funksjon er å gi firmaet en identitet, skille deg fra konkurrentene og gjenkjennelse.

Logotypen speiler tydelig varemerkets bærende idé
Kundens forventninger må innfris.

Logotypen vekker de rette følelser hos kunden
Den må ikke vekke følelser som strider mot firmaets bærende idé.

Logotypen må være unik
Logotypens viktigste egenskap er å være et kjennetegn som skiller seg ut fra mengden.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar