tirsdag 13. oktober 2009

Think it over

Sometimes, the hardest decision made is the right thing to do…

Yanny Natashah


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar