fredag 18. desember 2009

Design er viktig for økonomien

I en ny undersøkelse fra Norsk Designråd kommer det frem at design er en viktig driver i utviklingen til de økonomisk sett mest vellykkede bedriftene i Norge.

Ifølge Norsk Designråd har design ført til økt omsetning, markedsandel og konkurransedyktighet, og bedrifter med fokus på design er samtidig dobbelt så innovative sammenliknet med andre.

Les mer på kampanje.com

Kilde: Kampanje


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar